Vytlacené z www.adm.sk
KALIBRA?NÉ SLUŽBY

Naše kalibra?né laboratórium vám zabezpe?í kvalitné a rýchle kalibrácie teplomerov a vlhkomerov pod?a vaších požiadaviek.
Kalibra?né laboratórium je vybavené modernými a ve?mi presnými prístojmi, naviazanými na národné etalóny SR, v Slovenskom metrologickom ústave, Bratislava.
Na kalibrované prístroje bude vystavený kalibra?ný certifikát.

Kompletné kalibra?né služby pre vaše použitie prístrojov v potravinárstve, gastronómii, mäsopriemysle a pod. Pre prístroje spl?ujúce požiadavky HACCP.
Pre vaše merania v chladni?ke, mrazni?ke, boxe, sklade a pod.

Rýchlos?, kvalita, seriózne riešenie. ADM - kalibra?né laboratórium

Pre viac informácií, volajte tel. ?. 041-5005 228 alebo píšte na email obchod@adm.sk