Vytlacené z www.adm.sk
Vlhkomery / Digit����lne / Kalibrovan����
VL 305002 K
VL 305002 K - obr.1

Výrobca:

TFA

Vlhkos?:

od: 10%    do: 99%

Teplota:

od: -10°C    do: +60°C

Kalibra?né body vlhkosti:

pod?a vlastného výberu (poradíme)

Kalibra?né body teploty:

pod?a vlastného výberu (poradíme)

Rozlíšenie:

0,1°C, 1% rv

Presnos? vlhkos?:

±5% od 25% do 75% rv

Presnos? tplota:

±1°C od -10°C do +50°C

Pamä? pre MIN/MAX vlhkos?:

áno

Pamä? pre MIN/MAX teplota:

áno

Zobrazenie v jednotkách:

°C, % rv

Displej prístroja:

2-riadkový ve?ký LCD

Napájanie prístroja:

1x 1,5 V, Typ AAA

Rozmery prístroja:

110 x 95 x 20 mm

Hmotnos? prístroja:

cca. 124 g

Iné informácie:

Vlhkomer s teplomerom a kalibra?ným certifikátom pre suché sklady.

 

Informácie o cene a dostupnosti získate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228