Vytlacené z www.adm.sk
Teplomery / Digit����lne / Kalibrovan����
TE 302018 K
TE 302018 K - obr.1

Výrobca:

TFA + kalibrácia ADM s.r.o., Žilina

Teplota vnútorná:

od: -10°C    do: +60°C

Teplota vonkajšia:

od: -50°C    do: +70°C

Kalibra?né body:

pod?a vlastného výberu (poradíme)

Rozlíšenie:

0,1°C

Zobrazenie v jednotkách:

°C

D?žka kábla:

cca. 3 metre

Displej prístroja:

1-riadkový LCD

Napájanie prístroja:

1x 1,5 V, typ LR 44

Rozmery prístroja:

52 x 39 x 15 mm

Hmotnos? prístroja:

cca. 40 g

Iné informácie:

Zobrazenie vnútornej a vonkajšej teploty pomocou prepína?a.

 

Informácie o cene a dostupnosti získate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228