Vytlacené z www.adm.sk
BAROMETRE / Dub
201037 D
201037 D - obr.1
Výrobca: TFA
Teplota: od: -5°C do: +50°C, od: 20°F do: +120°F
Vlhkos?: od: 0% do: 100%
Tlak: od: 970 hPa do: 1040 hPA, od: 730 mmHg do: 780 mmHg
Rozlíšenie: 1°C, 2°F, 1%, 1hPA, 1 mmHg
Prevedenie: drevený masív (DUB) + plast + kov + mechanické ?asti + kapilára
Rozmery masívu: 460 x 125 x 30 mm
Rozmery prístrojov: 135 x 19 mm, Ø 105 mm, Ø 50 mm
Hmotnos?: cca. 527 g 
Iné informácie: analógová meteostanica s praktickým využitím merania tlaku, vlhkosti a teploty prostredia. prostredia

Informácie o cene a dostupnosti získate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228