14400 K - obr.1
: chladiarenský kvapalinový teplomer s kalibra?ným certifikátom
: kalibra?né body pod?a vlastného výberu
: využitie: monitorovanie teploty v chladni?kách a mrazni?kách
DT 301018 K - obr.1
: digitálny vpichový teplomer s kalibra?ným certifikátom
: kalibra?né body pod?a vlastného výberu
: využitie: monitorovanie teploty mrazenie, chladenie, výdaj stravy, fritéza a pod.
DT 301040 K - obr.1
: digitálny vpichový teplomer s kalibra?ným certifikátom
: kalibra?né body pod?a vlastného výberu
: využitie: monitorovanie teploty mrazenie, chladenie, výdaj stravy, fritéza a pod.
GTH 175/Pt-E K - obr.1
: presný digitálny vpichový teplomer s kalibra?ným certifikátom
: kalibra?né body pod?a vlastného výberu
: prenosný digitálny vpichový teplomer pre kontrolné ú?ely (rýchle a presné meranie)
TE 301034 K - obr.1
: digitálny teplomer s externou sondou na kábliku a s kalibra?ným certifikátom
: možnos? nastavenia teplotného alarmu
: kalibra?né body pod?a vlastného výberu
: využitie: monitorovanie teploty v chladni?kách a mrazni?kách
TE 302018 K - obr.1
: digitálny teplomer IN/OUT s kalibra?ným certifikátom
: kalibra?né body pod?a vlastného výberu
: využitie: monitorovanie teploty v chladni?kách, mrazni?kách a v interiéroch
VL 305002 K - obr.1
: digitálny vlhkomer s teplomerom a s kalibra?ným certifikátom
: kalibra?né body pod?a vlastného výberu
: využitie: monitorovanie teploty a vlhkosti v chladných, chladených a suchých skladoch
VL 305026 K - obr.1
: digitálny vlhkomer s teplomerom a s kalibra?ným certifikátom
: kalibra?né body pod?a vlastného výberu
: využitie: monitorovanie teploty a vlhkosti v chladných, chladených a suchých skladoch