DT 301040 K
DT 301040 K - obr.1

Výrobca:

TFA + kalibrácia ADM s.r.o., Žilina

Teplota :

od: -40°C    do: +250°C

Kalibra?né body:

pod?a vlastného výberu (poradíme)

Rozlíšenie:

0,1°C

Presnos?:

±0,5°C od -10°C do +100°C, iná? ±1°C

Trieda ochrany:

Krytie IP 67

?alšie funkcie:

HOLD, MIN/MAX, x - dlhodobé meranie, autooff po 10 min

Displej prístroja:

1-riadkový LCD

Napájanie prístroja:

1x 1,5 V, typ LR 44

Rozmery prístroja:

220 x 25 x 20 mm

Hmotnos? prístroja:

cca. 33 g

Iné informácie:

Presnejší a rýchlejší model vpichového teplomera sp??ajúci podmienky HACCP.

 

Informácie o cene a dostupnosti získate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228