14511
14511 - obr.1

Výrobca:

KOCH

Vlhkos? vnútorná:

od: 30%    do: 90%

Pamä? pre MIN/MAX vlhkos?:

áno

Teplota vnútorná:

od: -10°C    do: +70°C

Teplota vonkajšia:

od: -50°C    do: +70°C

Pamä? pre MIN/MAX teplotu:

áno

Zobrazenie v jednotkách:

°C/°F, % rv

Rozlíšenie:

0,1°C, 1% rv

Displej prístroja:

3-riadkový LCD

Napájanie prístroja:

2x 1,5 V, typ AAA (nie sú sú?as?ou balenia)

Rozmery prístroja:

70 x 120 x 22 mm

Hmotnos? prístroja:

cca. 85 g

Iné informácie:

Digitálny vlhkomer s teplomerom nielen pre interiérové použitie.

 

Informácie o cene a dostupnosti získate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228