VL 305011
VL 305011 - obr.1

Výrobca:

TFA

Vlhkos? vnútorná:

od: 1%    do: 99%

Pamä? pre MIN/MAX vlhkos?:

áno

Nastavite?ný vlhkostný alarm:

áno - pri vlhkosti 55%, 60%, 65%

Indikátor klimatického komfortu:

áno

Zobrazenie rosného bodu:

áno

Teplota vnútorná:

od: -10°C    do: +60°C

Pamä? pre MIN/MAX teplotu:

áno

Zobrazenie v jednotkách:

°C/°F, % rv

Rozlíšenie:

0,1°C, 0,1% rv

Presnos?:

±1°C od -10°C do +50°C / ±3% od 35% do 75% rv, ina? ±5%

Displej prístroja:

1-riadkový LCD

Napájanie prístroja:

2x 1,5 V, typ AA

Rozmery prístroja:

102 x 94 x 66 mm

Hmotnos? prístroja:

cca. 103 g

Iné informácie:

Prístroj je ur?ený hlavne pre použitie v interiéry, kde sa vyskytli plesne.

 

Informácie o cene a dostupnosti získate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228