VL 305010
VL 305010 - obr.1

Výrobca:

TFA

Vlhkos? vnútorná:

od: 1%    do: 99%

Pamä? pre MIN/MAX vlhkos?:

áno

Nastavite?ný vlhkostný alarm:

áno

Zobrazenie rosného bodu:

áno

Zobrazenie pocitovej teploty:

áno

Teplota vnútorná:

od: -40°C    do: +70°C

Pamä? pre MIN/MAX teplotu:

áno

Nastavite?ný teplotný alarm:

áno

Zobrazenie v jednotkách:

°C/°F

Rozlíšenie:

0,1°C, 0,1% rv

Presnos?:

±1°C od -10°C do +50°C / ±3,5% od 20% do 80% rv

Displej prístroja:

2-riadkový ve?ký LCD

Napájanie prístroja:

2x 1,5 V, typ AA

Rozmery prístroja:

105 x 105 x 45 mm

Hmotnos? prístroja:

cca. 108 g

Iné informácie:

Vlhkomer s teplomerom pre presnejšie meranie.

 

Informácie o cene a dostupnosti získate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228