VL 305005
VL 305005 - obr.1

Výrobca:

TFA

Vlhkos? vnútorná:

od: 10%    do: 99%

Pamä? pre MIN/MAX vlhkos?:

áno

Teplota vnútorná:

od: -10°C    do: +50°C

Pamä? pre MIN/MAX teplotu:

áno

Zobrazenie v jednotkách:

°C

Rozlíšenie:

1°C, 1% rv

Presnos?:

±1°C od -10°C do +50°C / ±5% od 25% do 75%

Displej prístroja:

1-riadkový LCD

Napájanie prístroja:

1x 1,5 V, typ LR 44

Rozmery prístroja:

53 x 39 x 15 mm

Hmotnos? prístroja:

cca. 23 g

Iné informácie:

Digitálny vlhkomer s teplomerom vhodný pre meranie v interiéroch alebo skladoch.

 

Informácie o cene a dostupnosti získate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228