VL 303045.IT
VL 303045.IT - obr.1

Výrobca:

TFA

Vlhkos? vnútorná:

od: 20%    do: 95%

Vlhkos? vonkajšia:

od: 1%    do: 99%

Pamä? pre MIN/MAX vlhkos?:

áno

Nastavite?ný vlhkostný alarm:

ikona vetrania

Indikátor klimatického komfortu:

áno, pomocou ikon

Teplota vnútorná:

od: -9,9°C    do: +59,9°C

Teplota vonkajšia:

od: -39,9°C    do: 59,9°C

Pamä? pre MIN/MAX teplotu:

áno

Zobrazenie v jednotkách:

°C/°F, % rv

Rozlíšenie:

0,1°C, 1% rv

Displej prístroja:

4-riadkový ve?ký LCD

Napájanie prístroja:

2x 1,5 V, typ AAA

Rozmery prístroja:

95 x 20 x 158 mm

Hmotnos? prístroja:

cca. 150 g

Typ senzorov:

SE 303187.IT

Maximálny po?et senzorov:

1

Napájanie senzorov:

2x 1,5 V, typ AAA

Dosah senzorov:

max. 100 metrov

Iné informácie:

Prístroj Vás upozorní, kedy je vhodné vetra? aby nevznikali v interiéry plesne.

 

Informácie o cene a dostupnosti získate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228