EW 102
EW 102 - obr.1

Výrobca:

Oregon Scientific

Vlhkos? vnútorná:

od: 20%    do: 90%

Vlhkos? vonkajšia:

od: 20%    do: 90%

Pamä? pre MIN/MAX vlhkos?:

áno

Teplota vnútorná:

od: -5°C    do: +50°C

Teplota vonkajšia:

od: -20°C    do: +60°C

Pamä? pre MIN/MAX teplotu:

áno

Nastavite?ný teplotný alarm:

áno, námrazový alarm

Zobrazenie v jednotkách:

°C/°F, % RV

Rozlíšenie:

0,1°C, 1% rv

Displej prístroja:

2-riadkový ve?ký LCD

Napájanie prístroja:

2x 1,5 V, typ AAA

Indikátor slabej batérie:

áno

Rozmery prístroja:

105 x 16 x 112 mm

Hmotnos? prístroja + senzor:

cca. 196 g

Typ senzora:

EW 109

Maximálny po?et senzorov:

3

Napájanie senzorov:

2x 1,5 V, typ AAA

Dosah senzorov:

max. 30 metrov

Iné informácie:

Prístroj je vhodný ako dar?ek s praktickým využitím.

 

Informácie o cene a dostupnosti získate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228