BA 351078.IT
BA 351078.IT - obr.1

Výrobca:

TFA

Predpove? po?asia pomocou symbolov:

áno

Tlak:

od: 950 hPa    do: 1040 hPa

Pamä? pre tlak:

áno

Bargraf:

áno za posledných 24 hodín

Zobrazenie trendu vývoja tlaku:

áno

Zobrazenie jednotiek tlaku:

hPa, inHg

Vlhkos? vnútorná:

od: 1%    do: 99%

Vlhkos? vonkajšia:

od: 1%    do: 99%

Pamä? pre MIN/MAX vlhkos?:

áno

Teplota vnútorná:

od: -9°C    do: +59°C

Teplota vonkajšia:

od: -39,9°C    do: +59,9°C

Pamä? pre MIN/MAX teplotu:

áno

Zobrazenie v jednotkách:

°C/°F, % rv

Hodiny DCF-77:

áno

Kalendár (de?,mesiac, rok):

áno

Rozlíšenie:

0,1hPa, 0,1°C, 1% v

Displej prístroja:

6-riadkový LCD s možnos?ou nastavenia kontrastu

Napájanie prístroja:

3x 1,5 V, typ AA

Rozmery prístroja:

180 x 100 x 35 mm

Hmotnos? prístroja + senzor:

cca. 315 g

Typ senzora:

SE 303144.IT

Maximálny po?et senzorov:

3

Napájanie senzora:

2x 1,5 V, typ AA

Dosah senzorov:

max. 100 metrov

Iné informácie:

Praktický pomocník predpovede po?asia – ukazovate? tlaku, vlhkosti, teploty, ?asu a iné.

 

Informácie o cene a dostupnosti získate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228