RMS 600
RMS 600 - obr.1

Výrobca:

Oregon Scientific

Predpove? po?asia pomocou symbolov:

áno

Výstraha na zmenu po?asia:

áno, vysoké teploty, silný vietor, hmla, búrky, námraza

Vlhkos? vnútorná:

od: 25%    do: 95%

Vlhkos? vonkajšia:

od: 25%    do: 95%

Pamä? pre MIN/MAX vlhkos?:

áno

Zobrazenie trendu vývoja vlhkosti:

áno

Teplota vnútorná:

od: -5°C    do: +50°C

Teplota vonkajšia:

od: -20°C    do: +60°C

Pamä? pre MIN/MAX teplotu:

áno

Zobrazenie trendu vývoja teploty:

áno

Nastavite?ný teplotný alarm:

námrazový alarm

Zobrazenie v jednotkách:

°C, % rv

Hodiny DCF-77:

áno

Kalendár (de?, mesiac, rok):

áno, de? v týždni

Fázy mesiaca:

áno

Rozlíšenie:

0,1°C, 1%

Displej prístroja:

5-riadkový LCD

Podsvietenie displeja:

áno

Software a prepojovací kábel v balení:

áno

Napájanie prístroja:

3x 1,5 V, typ AA

Indikátor slabej batérie:

áno

Rozmery prístroja:

82 x 60 x 120 mm

Hmotnos? prístroja:

cca. 398 g

Typ senzora:

THGN 132 N

Maximálny po?et senzorov:

3

Napájanie senzora:

1x 1,5 V, typ AAA

Dosah senzorov:

max. 30 metrov

Iné informácie:

Digitálna predpove? po?asia do domácnosti s praktickými funkciami a možnos?ou prepojenia s PC.

 

Informácie o cene a dostupnosti získate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228