K1.100121
K1.100121 - obr.1
Výrobca: TFA

Tlak:  od: 970 hPa do: 1040 hPa
Prevedenie: zlatá farba
Rozmery: Ø 70 mm
Iné informácie:  komponent do barometrickej zostavy

Informácie o cene a dostupnosti získate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228