K1.100339
K1.100339 - obr.1

Výrobca: TFA
Vlhkos?:  od: 0% do: 100% RV
Prevedenie: strieborná farba
Rozmery: Ø 81mm
Iné informácie:  komponent do barometrickej zostavy

Informácie o cene a dostupnosti získate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228