K1.100338
K1.100338 - obr.1
Výrobca: TFA
Teplota:  od: -15°C do: +55°C
Prevedenie: strieborná farba
Rozmery: Ø 81mm
Iné informácie:  komponent do barometrickej zostavy

Informácie o cene a dostupnosti získate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228