125011
125011 - obr.1
Výrobca: TFA
Teplota: od: -30°C do: +50°C
Rozlíšenie: 1°C
Prevedenie: železo (strieborná farba) + kapilára
Rozmery: 428 mm
Hmotnos?: cca. 300 g
Iné informácie: praktický domový teplomer v striebornom prevedený. Vhodný na tmavý podklad.

Informácie o cene a dostupnosti získate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228