125004
125004 - obr.1
Výrobca: TFA
Teplota: od: -30°C do: +50°C
Rozlíšenie: 1°C
Prevedenie: železo (kovaný vini?) + kapilára
Rozmery: 385 x 160 mm
Hmotnos?: cca. 480 g
Iné informácie: exkluzívny teplomer pre meranie vonkajšej aj vnútornej teploty.

Informácie o cene a dostupnosti získate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228