122035
122035 - obr.1
Výrobca: TFA
Teplota: od: -30°C do: +50°C
Rozlíšenie: 1°C
Prevedenie: Železo (?ierna farba) + plast + kapilára
Rozmery: 1400 mm
Hmotnos?: cca. 850 g
Iné informácie: Ve?ký teplomer do záhrady s ukazovate?om smeru a intenzity vetra.

Informácie o cene a dostupnosti získate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228