122050
122050 - obr.1
Výrobca: TFA
Teplota: od: -25°C do: +50°C
Rozlíšenie: 1°C
Prevedenie: železo (biela farba, motýle) + kapilára
Rozmery: 495 x 93 x 25 mm
Hmotnos?: cca. 375 g
Iné informácie: domový teplomer pre meranie vonkajšej aj vnútornej teploty.

Informácie o cene a dostupnosti získate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228