186002
186002 - obr.1 186002 - obr.3
Výrobca: TFA
?asový interval: cca. 3 minúty
Prevedenie: papier + plast + piesok
Rozmery: Ø 90 x Ø12 x 65 mm
Hmotnos?: cca. 10 g
Iné informácie: presýpacie hodiny vhodné pre malé deti pri ?istení zúbkov.

Informácie o cene a dostupnosti získate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228