VL 311040 - obr.1
: záznamový vlhkomer s teplomerom pre priemyselné ú?ely pod?a normy EN 13485
: možnos? pripojenia externej teplotnej sondy na kábliku SE 303504 alebo SE 303505
: funkcie: 60000 záznamov, MIN/MAX, AVG, alarm, rosný bod
: pripojenie k PC cez USB, software nie je sú?as?ou balenia
VL 351065 - obr.1
: vlhkomer s teplomerom a hodinami a budíkom
: predpove? po?asia pomocou ikon (v závislosti na zmene vlhkosti ovzdušia)
: ve?ký LCD displej
VL 351087 - obr.1
: vlhkomer s teplomerom a hodinami a budíkom
: predpove? po?asia pomocou ikon (v závislosti na zmene vlhkosti ovzdušia)
: teplotný graf za posledných 12 hodín, podsvietený LCD displej
Stránky: < 1 2 3