VL 305013 - obr.1
: vlhkomer IN/OUT s teplomerom IN/OUT
: externý senzor na kábliku cca. 1,5 metra
VL 305015 - obr.1
: vlhkomer s teplomerom s ve?kým LCD displejom
: pamä? MIN/MAX s automatickým 24 hodinovým nulovaním a ru?ným nulovaním
VL 305019 - obr.1
: vlhkomer s teplomerom s podfarbeným LCD displejom
: ru?i?kový ukazovate? komfortu
VL 305024 - obr.1
: vlhkomer s teplomerom IN/OUT a s ve?kým LCD displejom
: externý senzor teploty na kábliku cca. 2 metre
VL 305026 - obr.1
: vlhkomer s teplomerom v menšom praktickom prevedení
: indikátor komfortu prostredníctvom tvári?ky
VL 305026 K - obr.1
: digitálny vlhkomer s teplomerom a s kalibra?ným certifikátom
: kalibra?né body pod?a vlastného výberu
: využitie: monitorovanie teploty a vlhkosti v chladných, chladených a suchých skladoch
VL 305031 - obr.1
: vlhkomer s teplomerom + hodiny a budík
: ve?ký LCD displej
VL 305033 - obr.1
: vlhkomer s teplomerom + hodiny a budík
: ve?ký LCD displej
VL 311028 - obr.1
: príru?ný vlhkomer s teplomerom pre kontrolné ú?ely
: funkcie: rosný bod, HOLD Clear, Auto off, MIN/MAX
: možnos? nastavenia teplotnej korekcie
VL 311035 - obr.1
: záznamový vlhkomer s teplomerom v prevedení USB k?ú?a
: funkcie: 32000 záznamov, LED alarm
: pripojenie k PC cez USB, software je sú?as?ou balenia
Stránky: < 1 2 3 >