14511 - obr.1
: vlhkomer s teplomerom IN/OUT s MIN/MAX funkciou
: externý teplotný sníma? na kábliku cca. 2 metre
: ve?ký 3-riadkový LCD displej
EW 102 - obr.1
: vlhkomer IN/OUT a teplomer IN/OUT
: námrazový alarm
: moderný dizajn stanice a senzora
VL 303039.IT - obr.1
: záznamový vlhkomer IN/OUT s teplomerom IN/OUT, hodiny DCF-77
: funkcie: 50000 záznamov, MIN/MAX, alarm, rosný bod
: pripojenie k PC cez USB, software a prepojovací kábel v balení
VL 303045.IT - obr.1
: vlhkomer IN/OUT a teplomer IN/OUT, analógové zobrazenie komfortu
: ikony upozor?ujúce na vetranie alebo uzavretie okna
: skvelý pomocník proti plesni
VL 305002 - obr.1
: vlhkomer s teplomerom s MIN/MAX funkciou
: ve?ký LCD displej
VL 305002 K - obr.1
: digitálny vlhkomer s teplomerom a s kalibra?ným certifikátom
: kalibra?né body pod?a vlastného výberu
: využitie: monitorovanie teploty a vlhkosti v chladných, chladených a suchých skladoch
VL 305005 - obr.1
: vlhkomer s teplomerom
: MIN/MAX funkcia
VL 305007 - obr.1
: vlhkomer s teplomerom v tvare pera
: funkcie MIN/MAX, HOLD
VL 305010 - obr.1
: vlhkomer s teplomerom, presnejší vlhkostný senzor
: možnos? nastavenia alarmu pre teplotu, vlhkos? a rosný bod
VL 305011 - obr.1
: vlhkomer s teplomerom, presnejší vlhkostný senzor
: možnos? nastavenia alarmu pri vhodných podmienkach pre plese?
Stránky: 1 2 3 >