14400 K - obr.1
: chladiarenský kvapalinový teplomer s kalibra?ným certifikátom
: kalibra?né body pod?a vlastného výberu
: využitie: monitorovanie teploty v chladni?kách a mrazni?kách