BA 351078.IT - obr.1
: predpove? po?asia prostredníctvom ikon, barometer
: trend vývoja po?asia, bargraf
: vlhkomer IN/OUT a teplomer IN/OUT
: hodiny DCF-77, budík
RMS 600 - obr.1
: predpove? po?asia prostredníctvom ikon, výstraha na zmenu po?asia
: vlhkomer IN/OUT a teplomer IN/OUT
: hodiny DCF-77, fázy mesiaca, námrazový alarm
: možnos? pripojenia k PC cez USB, SW + USB kábel v balení